To afdelingsledere til området Sundhed, Kultur og Frivillighed

En ny organisering er på vej i vores fagchefområde. Sammen med tydelige politiske visioner og strategier skal den bane vejen for, at vi står bedre rustet til morgendagens opgaver for og med vores borgere. Som et af de første skridt søger vi to afdelingsledere der bringer engagement, ambitioner, nysgerrighed og relevante erfaringer med sig. 

”Vi er super spændte på hvem, der har lyst til at være med” udtaler fagchef Kia Fog Kristensen – ”det vi kan love er, at vi er klar med dygtige kolleger og spændende nye opgaver”.

Den 1. januar 2022 blev Sundhedsafdelingen og Kultur- og Fritidsafdelingen lagt sammen i et nyt fagchefområde ”Sundhed, Kultur og Frivillighed”. Et resultat af Direktionens ønske om at facilitere et nyt tankesæt, der giver plads til helt nye og spændende muligheder for synergier mellem folkesundhed, forebyggelse, kultur og fritidsområdet og det nære civilsamfund.  

Hvedebrødsdagene har vi brugt på at lære hinandens områder at kende, og er nu ved at finde ud af, hvad vi vil tage med videre, og hvad vi vil lave om på, nu hvor vi er flyttet sammen. Noget af det vi skal ændre på, er lederstrukturen. Der var fra starten en områdeleder for Sundhed, Kultur og Frivillighed i forvaltningen. Fra den 1. december 2022 har områdelederen valgt at gå på pension, og derfor ændrer vi strukturen til to afdelingsledere:  

  • Afdelingsleder Sundhed og
  • Afdelingsleder Kultur, Frivillighed og fællesområde

De to afdelingsledere vil sammen med fagchefen udgøre forvaltningens daglige lederteam. Ud over det, vil de to afdelingsledere indgå ligeværdigt i ledergruppen for hele fagchefområdet og i et tæt samspil med specialkonsulenter. 

Om stillingerne

Afdelingsleder Sundhed
Du bliver afdelingsleder for ca. 20 dygtige og engagerede medarbejdere. Afdelingen arbejder med den forebyggende del af sundhedsområdet. Primært Sundhedsloven § 119 og 119 stk. 2. og Serviceloven § 79 og 79a samt § 86.2.

Du vil have ansvaret for personaleledelsen, og ved hvordan du skaber værdi gennem kolleger eller samarbejdspartner. Du vil få en helt central rolle i forhold til at starte en folkebevægelse for bedre sundhed, som vores Kommunalbestyrelse har valgt som en strategisk indsats. En indsats som vil betyde stor involvering og samskabelse med civilsamfundet.

Vi er i direktørområdet og i forvaltningen i gang med en proces, hvor vi sætter fokus på samarbejde mellem fagområderne og teamtænkning i ledelse. Målet er at borgerne får tilbud, der er relevante, tilbud som giver dem muligheder for at forme deres liv, på trods af eventuelle sundhedsmæssige udfordringer.  

Afdelingsleder Kultur, Frivillighed og fællesområde
Du bliver afdelingsleder for ca. 10 dygtige og engagerede medarbejdere. Afdelingen arbejder med fritid, kultur og frivillighedsområdet, herunder fire råd og nævn der skal sekretariatsbetjenes. Langt de fleste af afdelingens opgaver løses i samspil med kolleger og samarbejdspartnere udefra eller fra andre afdelinger.  

Du skal derfor have erfaring i at bevæge dig i feltet mellem forvaltning/kommune, civilsamfundet og det politiske niveau. Du har helt styr på at tænke i processer og samskabelse som metoder, der supplerer din personaleledelse og det tværfaglige samarbejde for at skabe værdi gennem andre.  

Du vil få en central rolle i at løfte kultur- og fritidsopgaver, der spænder fra tilskud til foreninger eller idrætshaller, over til egne kulturelle arrangementer og begivenheder eller til understøttelse af eks-terne aktører. Kultur og Frivillighed understøtter eksempelvis også foreninger med at udvikle nye aktiviteter, styrke deres kommunikation eller andre udviklingstiltag.  

Desuden får du det koordinerende ansvar for opgaver under fællesområdet, som dog bliver en opgave for alle ledere i vores forvaltning at understøtte med ressourcer.

Som afdelingsleder forventer vi i begge stillinger, at du

  • er faglig stærk inden for et af forvaltningsområderne, gerne med ledelseserfaring
  • har en lederuddannelse, eller er klar til at tage den
  • er en synlig, motiverende og omsorgsfuld leder, der skaber rammer for at medarbejderne kan tage medansvar for udvikling af indsatser og opgaveløsning
  • har lyst til at indgå i ledelsen på tværs af fagchefområdet og på tværs af andre fagchefområder, og på den måde viser, at du vil Tønder Kommune, og den udvikling vi er i gang med
  • er en konstruktiv, kreativ og idérig samarbejdspartner, der skaber værdi gennem relationer såvel eksternt som internt
  • har blik for det hele menneske, og et værdisæt der matcher, at borgerne i sidste instans er centrum for vores arbejde og indsatser
  • er god til at holde fokus på kerneopgaven og vores drift, samtidig med at du forstår behovet for at nytænke og videreudvikle vores indsatser og metoder, i forhold til samfundsmæssige trends og/eller ny viden/forskning
  • trives hvor der er højt til loftet, krydret med humor, selvironi og ordentlighed.

Få yderligere oplysninger om Tønder Kommunes politiske visioner og vores organisationsværdier

Læs om Tønder Kommunes leverregner - og en masse andet godt på siden "Den røde tråd"

Se den nye organisering, struktur og mere om fagchefområdet

Ansøgning og kontakt
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte fagchef for Sundhed, Kultur og Frivillighed Kia Fog Kristensen på tlf. 28 49 73 92 eller på e-mail kifog@toender.dk

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2022, og vi forventer at holde første ansættelsessamtale den 19. oktober og den 24. oktober for kandidater, der går videre til anden samtale.

Begge stillinger ønsker vi besat snarest muligt og senest 1. december 2022.

Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket. Du modtager en kvittering for ansøgningen, men vær opmærksom på, at kvitteringen og en eventuel invitation til samtale kan ende i dit spamfilter.

Ansøg
Del i dit netværk
Frist:
Kontaktperson:
Kia Fog Kristensen Afdelingsleder +45 28 49 73 92 +45 74 92 94 11
Stillingskategori: Ledelse
Arbejdstid: Fuldtid
Ansættelsessamtaler: 19. og 24. oktober 2022
Arbejdssted: Jomfrustien 8, 6270 Tønder
Tiltrædelse: 01-12-2022
Banner:
Tønder Kommune
Wegners Plads 2 6270 Tønder
Telefon: 74 92 92 92
CVR nr: 29189781
Powered by Emply